Rek priser

Svenska Fotografers Förbund (SFF) har en bra prislista på vad fotograferingar kostar.

Generellt sett kan man säga att fotografer tar betalt efter vad som levereras. Erfarna fotografer kostar något mer än nybörjare, men det har du igen i kvalitét på det som levereras.

Länk till prislistan hittar du här.

Saxat ur prislistan:

”VAL AV FOTOGRAF
Fotografer tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, kompetens och särskild utrustning kan göra vissa fotografer särskilt efterfrågade och därmed påverkas priset.

TYP AV BILD
Det är inte bara fotografen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig. En bild som är unik och inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.

KUNDENS STORLEK OCH OMFATTNING AV VERKSAMHETEN
Kommersiella uppdrag eller bilder som köps för användning i reklam kostar vanligtvis mer än vid redaktionell engångsanvändning. Fler mottagare och större användande av bilden desto högre pris. Även kundens storlek kan påverka priset.

BILDANVÄNDNING
En bildköpare erhåller en användningsrätt till bilden, dvs en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid och rum är ytterligare en aspekt som påverkar prisets storlek.”

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

%d bloggare gillar detta: