Månen och Venus

Vid det här laget tror jag att de flesta som känner mig lite grann vet att jag gillar månen. Ikväll lyser den klart och tydligt. Dessutom syns Venus straxt under som en extra bonus.

Ser lite grann ut som att det är Venus som belyser Månen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *